9 Σεπτεμβρίου 2006

Past -great- time

So long ago, so long, Pastime,
are you past your prime?

We got familiar with baseball heroes as fast as we learned the chords of Past Time. We still ignore the rules of the game, just like we are not aware of the music rules. But we are still in the... game, playing music as much better as we can.
This small video of Scott McCaughey's «Past Time» is for all of you who had the kindness to come at Kallari Str on 20th August -some from other cities of the country. Especially we dedicate it to our new friends Mr Bikaman and Mrs Efke, also known as Steve Wynn and Linda Pitmon.

Silver & the Hidden Cash


Hidden Cash στη Στοά!

SHC: Επιχείρηση Γοργόμυλος!

Κλουζό: το σόου

Κάθε μπάντα έχει τον δικό της Σκουπ

Loading...

35 44 by ShC

alive & pickin! Get Ready

Las Vegas j-j

Boo Dan Tucker

Contact:

shc@shc.gr (Silver @ the Hidden Cash)